CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH
✓ 33 Quách Văn Tuấn, Phường 12
✓ Qu*n Tân Bình, Tp. Hồ Ch* Minh


DIỆN TÍCH TRỐNG:

♦️ ~ 70m2 mặt sau view k*nh, giá...